Rogius Advocatuur - aansprakelijkheid

Activiteiten

Aansprakelijkheid

Als iemand schade oploopt, kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld vaak voor bij verkeersongevallen, ongevallen binnen het werk, bouwfouten, medische fouten, contracten waarin iets mis gaat en producten die niet aan de eisen voldoen. Steeds vaker worden in deze situaties schadeclaims ingediend. In vele zaken die Roger Ritzen heeft behandeld gaat het om claims te pareren of juist in te stellen. Om schade te beperken.

Roger Ritzen adviseert en procedeert met name voor ondernemers en particulieren over erkenning van recht op schade (contractueel maar ook buiten-contractueel) alsook de omvang ervan, te weten

  • Aansprakelijkheidsrecht/bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, verkeers- en productaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid
  • Schadevergoedingsrecht/begroting van de schade (o.a bij letsel en overlijden), bedrijfsschade en schade van zelfstandigen