Rogius Advocatuur - arbeidsrecht

Activiteiten

Arbeidsrecht

Als ondernemer of als werknemer of als ZZP’er of als zelfstandige/vrij beroeper heeft u dagelijks te maken met uiteenlopende kwesties op het gebied van arbeidsrecht. Nieuwe arbeidsovereenkomsten. Overeenkomsten van opdracht. Problemen met bestaande arbeidsovereenkomsten of opdracht-overeenkomst. Ontslagprocedures, afvloeiing en beeindigingsvergoeding. De ondernemingsraad, regels rondom medezeggenschap en CAO. Reorganisatie, fusie en overname. Maar ook ziekte en disfunctioneren.
Roger Ritzen is op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht actief voor ondernemers, bestuurders, directies en afdelingen personeelszaken. Maar ook individuele werknemers kunnen bij hem terecht voor juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden en conflicten.

Roger Ritzen adviseert en begeleidt op de volgende gebieden:
  • Arbeidsovereenkomsten, CAO’s en arbeidsvoorwaardenregelingen
  • Ontslag en beeindigingsvergoeding
  • Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan
  • Medezeggenschap
  • Ambtenarenrecht
  • Sociale verzekeringen