Rogius Advocatuur - missie

Missie

In open communicatie en eendrachtig samenwerkend met de cliente, het belang van de client formuleren en de weg naar het realiseren van dat belang uitstippelen.

Procederen kan een middel zijn om bepaald belang veilig te stellen maar andere minder dure, minder lange, minder zware en minder relaties beschadigende middelen (minnelijke regeling, mediation, arbitrage, bemiddeling) kunnen soms duurzamere, relatie sparende, snellere en goedkopere oplossingen bieden.

Bestendigen van de bestaande duurzame relaties alsook uitbouwen daarvan, door oprechte advisering, ook als dat betekent dat bepaalde reele belangen niet haalbaar lijken te zijn.

In het recht en in rechtszaken zijn altijd mensen betrokken met een bepaalde gemoedstoestand, die vooraf, tijdens en nadien steeds anders kan zijn; met de in 25 jaar getoetste juridische techniek en opgedane ervaring in conflictoplossing wordt met inachtneming van die fases van gemoedstoestand –bijna ambachtelijk- maatwerk geleverd in iedere zaak.