ROGIUS in samenwerking met haar partners biedt HR-ondersteuning aan buitenlandse bedrijven in de breedste zin des woords vanaf het beslisproces op hoofdkwartier (HQ) en/of binnen de groep waartoe het in Nederland eventueel te vestigen filiaal zal gaan behoren, via het traject van voor de eerste keer opzetten van activiteiten in Nederland tot en met de nadien te doorlopen fases als eenmaal tot opstarten besloten wordt....
De nieuwe wet Wet Werk en Zekerheid heeft als doelstelling een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij het verschil op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd.  Deel 1 is reeds in werking getreden op 1 januari 2015 en Deel 2  zal op 1 juli as. in werking treden....
In geschil is of de beschikkingen aansprakelijkstelling voor de aansprakelijkheidsschulden van A BV en B BV op naam van belanghebbende terecht en tot de juiste bedragen zijn vastgesteld. Het staat vast dat er geen melding is gedaan dat zij niet tot betaling van de aansprakelijkheidsschuld in staat waren. Dit betekent dat op grond van art. 36b lid 2 aanhef en onderdeel c jo. art. 36 lid 4 Invorderingswet 1990 het wettelijk vermoeden bestaat dat de niet-betaling van de aansprakelijkheidsschuld is te wijten aan de bestuurder als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur....