Rogius Advocatuur - waarom

Waarom

Adviseren
Het is verstandig bijtijds juridisch advies in te winnen. Roger Ritzen brengt op voorhand uw juridische positie in beeld alsook de te volgen strategie. Hoe pakt u bijvoorbeeld een bedrijfsovername of reorganisatie aan? Waar moet u aan denken als u een handelsagent wilt inschakelen of als u een distributierelatie wil beëindigen? Een duidelijk geformuleerd contract of een goede doordachte beeindigingsstrategie kan langdurige procedures in een later stadium voorkomen. Roger Ritzen denkt mee en wijst u vanaf het eerste moment op eventuele valkuilen, risico’s en (on)mogelijkheden.

Bijstand bij geschillenoplossing
Komt het toch tot een geschil, dan wordt bezien welke de route moet worden. Procederen kan altijd maar misschien is er wel een alternatieve geschillenbeslechting route, bijvoorbeeld mediation of bemiddeling inpasbaar of arbitrage. In overleg worden juridische en commerciële voor- en nadelen op een rij gezet en gewogen. U kan dan zo goed mogelijk geïnformeerd kiezen voor de optie die u het best past.

Samenwerken
Roger Ritzen staat u graag bij in welke vorm van geschillenbeslechting dan ook. Met de meeste vormen van geschillenbeslechting is een ruime expertise en ervaring aanwezig.

Voor zaken die zijn vakgebied overstijgen, niets te maken hebben met Nederlands recht of te omvattend zijn doet Roger Ritzen een beroep op een of meerdere externe(n) die hij kent via zijn uitgebreide netwerk. Gezocht wordt naar een advocaat/advocaten die ofwel de vereiste expertise wel heeft/hebben of de benodigde ondersteuning kan/kunnen bieden maar wel zodanig dat u daarin vertrouwen heeft en de inzet van de externe zodanig complementair is, dat er geen overlap of dubbele kosten zijn. Als u dat wil blijft Roger Ritzen ook in die samenwerking met die externe uw vertrouwde contactpersoon en uw vaste aanspreekpunt.


5 redenen om te kiezen voor Rogius Advocatuur

  • Kleine flexibele organisatie met persoonlijke transparante dienstverlening
  • Uitgebreid netwerk van externe ondersteuning
  • Omvangrijke expertise en ervaring in de ondernemerswereld
  • Procederen niet hoofddoel; wel oplossen
  • Vooraf duidelijke financiele afspraken