Netherlands Commercial Court (NCC) van start

De Netherlands Commercial Court (NCC) is op 1 januari 2019 van start gegaan. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben in 2018 een wetsvoorstel goedgekeurd die dit mogelijk heeft gemaakt.

De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken.

Hoe gaat de NCC eruitzien?

De NCC is een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam. Bij de NCC werken rechters, raadsheren en juridische medewerkers uit heel Nederland die specifieke deskundigheid en ervaring hebben en bovendien het Engels goed beheersen.

Concentratie binnen de NCC maakt het mogelijk om deze expertise verder uit te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne, digitale faciliteiten, zowel ter ondersteuning van de procesvoering als in de zittingszaal.

Waarom de NCC?

Met de NCC komt de Rechtspraak tegemoet aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven. De NCC biedt hen een deskundig forum dat hun internationale handelsgeschillen kan oplossen binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

Voor Nederlandse bedrijven is de NCC een uitkomst: zij krijgen vaker te maken met internationale handelsgeschillen met Engelstalige partijen. De mogelijkheid om bij de NCC in het Engels te procederen betekent dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn. Naast het kostenvoordeel leidt dit ook tot meer efficiëntie, duidelijkheid en transparantie.